Diên Hồng Medic

Nếu tôi muốn thay đổi hoặc hủy lịch hẹn, tôi phải làm gì?

Nếu quý vị muốn thay đổi hoặc hủy lịch hẹn, quý vị vui lòng thông báo trước cho chúng tôi ít nhất một ngày trước ngày hẹn để các bệnh nhân khác có được lịch hẹn sớm hơn. Xin liên hệ qua số điện thoại trên (0269 3602 279) hoặc website của phòng khám Diên Hồng