Diên Hồng Medic

Quy trình khám như thế nào?

Quý khách sẽ được đội ngũ Hướng dẫn viên của phòng khám Diên Hồng đưa đi tận nơi làm các chỉ định, vào khám…

B1: Lấy số thứ tự đóng tiền ở quầy tiếp đón.

B2: Đóng tiền khám.

B3: Đo huyết áp.

B4: Phân phòng khám cho bệnh nhân.

B5: Khám và cho chỉ định.

B6: Đóng tiền chỉ định.

B7: Hướng dẫn bệnh nhân thực hiện theo chỉ định.

B8: Làm các chỉ định.

B9: Gặp bác sĩ đọc kết quả và lấy đơn thuốc.

B10: Lĩnh thuốc và mua thuốc erektile-apotheke.de.