Diên Hồng Medic

Tôi cần mang theo những gì cho cuộc hẹn với bác sĩ?

Quý vị vui lòng mang theo:
Thẻ bảo hiểm y tế, nếu có
Chứng minh thư hoặc hộ chiếu hoặc thẻ học sinh, giấy khai sinh(với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi) hoặc các giấy tờ tùy thân tương đương.
Giấy chuyển tuyến từ các cơ sở y tế hoặc từ bác sĩ của quý vị, giấy hẹn khám lại, nếu có
Đơn thuốc hoặc các thuốc đang dùng, nếu có.
Các kết quả xét nghiệm, chụp chiếu (trong vòng 6 tháng), nếu có.