Diên Hồng Medic

Tôi có thể đặt hẹn khám như thế nào?

Việc đặt hẹn khám trước sẽ giúp cho Quý vị có thể chủ động thời gian đi khám và Bệnh viện cũng chủ động bố trí nhân lực khám giúp mang đến cho Quý vị dịch vụ tốt hơn. Quý vị cần đặt hẹn trước giờ dự định đến khám ít nhất 24 giờ, nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc lại với Quý vị để xác nhận đặt hẹn.

Quý vị có thể đặt hẹn qua:

Số điện thoại phòng khám : 0269 3602 279
Qua website của Diên Hồng Medic