Diên Hồng Medic

Tôi sẽ mất thời gian bao lâu?

Quá trình khám bệnh của quý vị thông thường sẽ kéo dài trong khoảng 1-3 tiếng, tùy thuộc vào tình trạng bệnh, số lượng chỉ định cận lâm sàng và số lượng bệnh nhân khám trong ngày. Với các bệnh nhân có kết quả khám bất thường hoặc cần phải làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu, thời gian khám có thể kéo dài hơn.

Quý vị nên cân nhắc sắp xếp thời gian cho phù với kế hoạch khám bệnh của mình norsk-apotek.com!!!